PAVIMENTS I SÒLS CONTINUS PER A L’INDÚSTRIA DEL PA

Sistemes de morters AUTONIVELLANTS ANTILLISCANTS I MULTICAPES de resines , paviments per a alimentació realitzats amb diferents resines impermeables, acabats amb capes TOP transparents o color, adequades a cada formulació.

Adequats per a zones on es requereixi un paviment o sòl continu sanitari.

Paviments agroalimentaris adequats per a sala de producció, magatzems, sales de producte acabat, zones d’empaquetat, expedició, càmeres de fred, etc.

SISTEMA KNK MULTICAPA QUARS COLOR.


Colors: àmplia gamma segons carta RAL, amb sorres d’un, dos o tres colors barrejats. Excel·lent aspecte decoratiu-sanitari amb diferents rugositats. Adequat per a qualsevol zona de la indústria alimentària:

Paviment per a obradors, assecadors, envasat, expedició, sales d’especejament, embotits, pernils, peixateries, conserveres, etc.

PAVIMENTS I PARETS SANITÀRIES ESPECIALS PER A L’INDÚSTRIA DEL PA:

Paviments de ràpid assecat per a indústries que no detenen mai la seva producció.
Sanejament de sòls i parets.

OBRADORS : FORNS I CAMBRES FRIGORÍFIQUES:

Transitable en menys de 2 hores a ple rendiment.
La seva aplicació és possible fins i tot a temperatures INFERIORS A 0ºC.