PAVIMENT O SÒL PER A LA INDÚSTRIA PESQUERA .

COLORPLUS MORTAR PS HOMOLOGAT PER A LA INDÚSTRIA DE LA PESCA.

El COLORPLUS MORTAR PS és un sòl industrial especialment concebut per a les indústries alimentàries i més particularment per a les que tenen sòls contínuament amb aigua: cambres de salaó , fred, llotges i indústries de peix, conserveres i qualsevol zona de treball amb humitat constant.

COLORPLUS MORTAR PS es compon d’una dispersió de copolímers acrílics, un lligant hidràulic modificat i pigmentat, i quars de granulometria optimitzada .

El COLORPLUS MORTAR PS és antiderrapant, impermeable, transpirable, resisteix als àcids i les bases normalment utilitzades en la indústria alimentària, així com als olis, greixos, agents oxidants, detergents, sals, etc.

COLORPLUS MORTAR PS és antiderrapant, impermeable, transpirable, resisteix als àcids i les bases normalment utilitzades en la indústria alimentària, així com als olis, greixos, agents oxidants, detergents, sals, etc.

Les seves propietats mecàniques extremadament elevades i la total absència de toxicitat ho fan el revestiment preferit per a un gran nombre d’indústries de trànsit intens.
Higiene i seguretat

El sistema COLORPLUS MORTAR PS permet complir totes les condicions higièniques i de seguretat exigides a les indústries alimentàries. Tots els angles són arrodonits per mitjà de talotxes especials de fàcil realització, i permetent després la neteja d’arestes, canals, solcs, etc.

El COLORPLUS MORTAR PS és essencialment antiderrapant, fins i tot en les condicions més extremes, com ara tolls de sang, de greix o d’olis, i sobretot quan està constantment mullat.

Propietats Físiques del COLORPLUS MORTAR PS:

 • Resistència a la comprensió : > 70 N/mm2
 • Resistència a la tracció : > 7 N/mm2
 • Coeficient de dilatació: 1 . 10(-6) mm.
 • Resistència a la flexió : > 20 N/mm2
 • Resistència a l’abrasió: 4,6 cm3 / 50 cm2
 • Estabilitat a la temperatura: -60ºC a + 120ºC

Propietats Químiques El COLORPLUS MORTAR PS:

Resisteix molt bé la majoria dels agents químics utilitzats normalment a les indústries alimentàries dirigides sobretot a la manipulació del peix. Les bases com ara la sosa i la potassa càustica, no afecten el COLORPLUS MORTAR tret que estiguin en solució molt concentrada. La sang, l’orina, els sucres, la salmorra, els olis i els greixos no afecten el COLORPLUS MORTAR PS.

Aplicació del COLORPLUS MORTAR PS:

L’aplicació s’efectua únicament per aplicadors especialitzats després d’haver estat preparats degudament. En funció de l’aplicació de l’obra, el rendiment d’aplicació del COLORPLUS MORTAR PS és de 50 a 120 m2 al dia. El gruix normal és de 10 mm. i el seu pes és de 27 kg/m2.

El COLORPLUS MORTAR és transitable a 24 hores després de la seva aplicació i perfectament sec a les 48 hores. Neteja Utilitzar detergents alcalins en combinació amb vapor o aigua calenta a pressió.

Avantatge del COLORPLUS MORTAR PS:

 • Elevada resistència natural antilliscant.
 • Higiènic.
 • Resistenica mecànica molt elevada.
 • No és tòxic, no presenta dissolvents, no és inflamable .
 • Excel·lent historial de llarga durada en ús al llarg de 40 anys.
 • A la unitat Colorplus PS tot està predosificat i preenvasat de manera que s’evitin els errors en obra: la barreja tindrà sempre exactament la mateixa composició.

PAVIMENTS CONTÍNUS CÀMERES DE SALAR I ENVASAT:

Comptem amb una àmplia gamma de propostes i amb la millor tecnologia per a la preparació dels diferents tipus de suports.