Reparacions de qualitat i duraderes

Reparem paviments continus amb tot tipus de juntes, fisures, esquerdes i forats.

Reparació de juntes

Reparem juntes amb materials d’última generació amb un secat ràpid, per no parar la producció i que sigui durader

Reparació d'esquerdes​

Una reparació profunda per evitar futures esquerdes, tapant tota la zona afectada i deixant-la sense fisures