Paviments o terres per a l’indústria pesquera

Els paviments per a l’indústria pesquera tenen unes propietats especials, ja que solen ser entorns on el terra està contínuament mullat, i a més pot estar en contacte amb altres elements i compostos que poden degradar altres tipus de paviments.

Per això, la nostra millor recomanació és el nostre producte propi, el COLORPLUS MORTAR PS.

COLOSPLUS MORTAR PS, un paviment especial per a l’indústria pesquera

El COLORPLUS MORTAR PS és un sòl industrial especialment concebut per a les indústries alimentàries i més particularment per a aquelles els sòls de les quals estan contínuament amb aigua: cambres de salaó, fred, llotges i indústries de peix, conserveres i qualsevol zona de treball amb humitat constant.

Aquest producte està format per una dispersió de copolímers acrílics, un lligant hidràulic modificat i pigmentat, i quars de granulometria optimitzada.r tecnologia per a la preparació dels diferents tipus de suports.

Propietats

El COLORPLUS MORTAR PS és antiderrapant, impermeable, transpirable, resisteix als àcids i les bases normalment utilitzades en la indústria alimentària, així com als olis, greixos, agents oxidants, detergents, sals, etc.

Les seves propietats mecàniques extremadament elevades i la total absència de toxicitat el fan el revestiment preferit per a un gran nombre d’indústries de trànsit intens.

Higiene i seguretat

El sistema COLORPLUS MORTAR PS permet complir totes les condicions higièniques i de seguretat exigides a les indústries alimentàries. Tots els angles són arrodonits per mitjà de talotxes especials de fàcil realització, i permetent després la neteja d’arestes, canals, solcs, etc.

A més és essencialment antiderrapant, fins i tot en les condicions més extremes, com ara tolls de sang, de greix o d’olis, i sobretot quan està constantment mullat.

Propietats físiques

 • Resistència a la comprensió : > 70 N/mm2
 • Resistència a la tracció: > 7 N/mm2
 • Coeficient de dilatació : 1 . 10(-6) mm.
 • Resistència a la flexió: > 20 N/mm2
 • Resistència a l’abrasió: 4,6 cm3 / 50 cm2
 • Estabilitat a la temperatura: -60ºC a + 120ºC

Propietats químiques

Resisteix molt bé la majoria dels agents químics utilitzats normalment a les indústries alimentàries dirigides sobretot a la manipulació del peix. Les bases com ara la sosa i la potassa càustica, no afecten el COLORPLUS MORTAR tret que estiguin en solució molt concentrada. La sang, l’orina, els sucres, la salmorra, els olis i els greixos no afecten el COLORPLUS MORTAR PS.

Aplicació

L’aplicació s’efectua únicament per aplicadors especialitzats després d’haver estat preparats degudament. En funció de l’aplicació de l’obra, el rendiment d’aplicació del COLORPLUS MORTAR PS és de 50 a 120 m2 al dia. El gruix normal és de 10 mm. i el pes és de 27 kg/m2.

El COLORPLUS MORTAR és transitable a 24 hores després de la seva aplicació i perfectament sec a les 48 hores. Neteja Utilitzar detergents alcalins en combinació amb vapor o aigua calenta a pressió.

Avantatges

 • Elevada resistència natural antilliscant.
 • Higiènic.
 • Resistenica mecànica molt elevada.
 • No és tòxic, no presenta dissolvents, no és inflamable.
 • Excel·lent historial de llarga durada en ús al llarg de 40 anys.
 • A la unitat Colorplus PS tot està predosificat i preenvasat de manera que s’evitin els errors a l’obra: la barreja tindrà sempre exactament la mateixa composició.

Paviments per a l’indústria pesquera, càmeres de salar i envasat

Comptem amb una àmplia gamma de propostes i amb la millor tecnologia per a la preparació dels diferents tipus de suports.