Sistemes per a la protecció passiva contra el incendis d’elements constructius.

Sobre la protecció passiva contra incendis

La protecció passiva contra el foc (PPF) és el conjunt d’elements, mitjans i característiques que ha d’aplicar un edifici, per evitar que davant d’un incendi, aquest col·lapsi. A més, impedir que el foc i el fum es propaguin, per evitar posar en perill béns, estructures i vides.

Amb la intenció d’endarrerir l’afectació dels materials protegits davant de l’atac del foc, s’apliquen revestiments, vernissos, pintures ignífugues, intumescents i ablatives.

Característiques de la protecció passiva contra incendis

La principal característica dels materials ignífus és no deixar-se inflamar o retardar molt el temps d’inflamació, per la qual cosa protegeixen de forma passiva els materials sobre els quals s’aplica. Això evita que per estructures s’inflamin i puguin afectar altres estructures, derivant a un esfonsament.

Tipus de proteccions

Els materials intumescents i/o ablatius, en canvi, protegeixen formant un aïllament carbonós multicel·lular per evitar l’escalfament de la superfície subjacent. Evita que la calor pugui traspassar a la superfície amb la que estàn en contacte, prevenint l’extensió a altres elements.

També, els elements portants, han de ser protegits mitjançant sistemes que estiguin acreditats mitjançant assajos oficials de RESISTÈNCIA al foc. Els elements portants es refereixen a elements estructurals, com poden ser les parets de càrregues, pilars i altres. Aquests elements acumulen una càrrega gravitatòria, fent que siguin els elements més importants a protegir.

Els elements constructius no portants, en canvi, es protegeixen mitjançant pintures i sistemes acreditats per la seva baixa inflamabilitat. En aquest cas, els assaigs oficials han de ser de REACCIÓ al foc. En aquest cas, es refereix com elements no portants a cualsevol estructura que no carregui el pes d’altres estructures, i nomès siguin de soports secundaris o altres utilitats.

Tots els productes dins aquesta categoria, han de ser especialment de molt baixa inflamabilitat, classificats Euroclase de reacció al foc.