Sistemes per a la protecció passiva contra el foc d’elements constructius.

La protecció passiva contra el foc (PPF) és el conjunt d’elements, mitjans i característiques que ha d’aplicar un edifici, per evitar que davant d’un indendi, aquest col·lapsi. A més, impedir que el foc i el fum es propaguin, per evitar posar en perill béns, estructures i vides.

Amb la intenció d’endarrerir l’afectació dels materials protegits davant de l’atac del foc, s’apliquen revestiments, vernissos, pintures ignífugues, intumescents i ablatives.

  • La principal característica dels materials ignífus és no deixar-se inflamar o retardar molt el temps d’inflamació, per la qual cosa protegeixen de forma passiva els materials sobre els quals s’aplica.
  • Els materials intumescents i/o ablatius, en canvi, protegeixen formant un aïllament carbonós multicel·lular per evitar l’escalfament de la superfície subjacent.
  • També, els elements portants, han de ser protegits mitjançant sistemes que estiguin acreditats mitjançant assajos oficials de RESISTÈNCIA al foc.
  • Els elements constructius no portants, en canvi, es protegeixen mitjançant pintures i sistemes acreditats per la seva baixa inflamabilitat. En aquest cas, els assaigs oficials han de ser de REACCIÓ al foc.

Tots els productes dins aquesta categoria, han de ser especialment de molt baixa inflamabilitat, classificats Euroclase de reacció al foc.