Reparacions de qualitat i duraderes

Reparem paviments continus amb tot tipus de juntes, fisures, esquerdes i forats.

Reparació de juntes

Fem reparacions de juntes amb materials d’última generació amb un secat ràpid, per no parar la producció i que sigui durader

La reparació de juntes és necessaria per evitar problemes amb les maquinàries, ja que les vibracions i el desgast que provoca a les rodes pot generar un alt cost al cap del temps.

Les nostres reparacions de paviments continus són localitzades a la zona afectada, permetent que es pugui circular de nou en menys d’una hora desprès de l’actuació. Evitem tenir que parar la producció, així et puguis dedicar al teu negoci mentre treballem en segon pla. A més, no generem pols, ajudant a la ràpida actuació sense perdre temps en netejar la zona afectada, ni que afecti les zones del voltant.

Reparació d'esquerdes​

Una reparació de paviments continus profunda per evitar futures esquerdes, tapant tota la zona afectada i deixant-la sense fisures

Les reparacions d’esquerdes són per a zones on les fissures han anat creixent i arriba a ser molest per al trànsit rodat, i poden generar més problemes i costos en reparacions.

Per reparar les esquerdes correctament, fem una reparació profunda de tota la zona afectada, per evitar que surtin noves o s’estenguin en el futur. Un cop acabada la reparació, queda el paviment completament llis de nou, sense esquerdes, fissures, ni cap altre obstacle.

A més, totes les nostres reparacions de paviments es poden fer a càmeres de congelació amb temperatures negatives de fins a -30ºC. Això inclou la reparació de cambres frigorífiques, reparació de cambres de congelació i qualsevol altre tipus de paviment continu que necessiti de ser reparat.

Reparacions completes

Reparacions per donar una nova vida al paviment.

Fem reparacions completes, segellant tot tipus de desperfectes al terreny, per poder deixar llis i resistent el paviment resultant. Donem una nova vida al paviment. De vegades amb una reparació en una zona concreta és suficient per fer-ne el manteniment, però de vegades cal una reparació completa, tractant cadascuna de les imperfeccions perquè sigui una reparació duradora.