25 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN PAVIMENTS CONTINUS INDUSTRIALS

SÒLS AGROALIMENTARIS, TERRES CONTINUS PER A TRÀNSIT INTENS I PAVIMENTS MOLT DURADORS.

Els nostres sòls industrials de resina epoxi compleixen amb les normes que la directiva europea i el codi tècnic de l’edificació exigeixen en relació a higiene, classificació de resistència al foc i al lliscament, per la qual cosa donen grans resistències mecàniques com químiques i aquestes s’apliquen segons la necessitat de cada base segons el tipus sòl industrial actual.

Per a la correcta execució d’aquests paviments de resina es requereixen productes d’altes prestacions i unes condicions òptimes d’aplicació.

Aquests sòls industrials necessiten una correcta anàlisi de tots els paràmetres que intervenen en el projecte d’un sòl, és a dir, duresa del suport, humitats del paviment industrial tant en profunditat com en exterior, temps d’aplicació, temperatures, etc.

Per obtenir un bon sòl industrial en primer lloc cal estudiar el suport en el qual va ser aplicat, i el nostre equip tècnic compleix amb una llarga experiència en sòls industrials i paviments continus de tota mena.