El sistema COLORPLUS MORTAR ® és un sistema i una marca registrada de PAVIMENTS KONNIK, S.A.. Pensat i formulat especialment per a la INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA en general, a més, també per a una àmplia VARIETAT D’ACTIVITATS INDUSTRIALS. En especial, està creat per aquells sectores que treballen amb humitats elevades.

Aquest sistema d’altes prestacions mecàniques consisteix en una dispersió de copolímers acrílics, ciments, pigments i additius amb una corba granulomètrica molt acurada a base de sorres de quars.

Propietats del sistema COLORPLUS MORTAR®

  • Paviment resistent per indústries amb humitat permanent.
  • Ajustat a la teva necessitat per oferir-te el sistema més adecuat a les teves necessitats.
  • Sempre antilliscant tot i estar mullat, amb restes de grassa o altres productes.
  • Apte per temperatures negatives entre -30ºC i +80ºC.

Característiques del COLORPLUS MORTAR®

Sense juntes i continu (únicament es respectaran les juntes que requereixi el paviment de formigó de suport).

A més, és sempre antilliscant, encara que estigui totalment mullat i amb restes de greixos, sang o detergents.

Tampoc no és porós, té propietats impermeables i transpirables, de manera què és molt segur des del punt de vista de l’adherència.

Sobre paviments nous, vells, molls o secs i sobre formigó de pocs dies. Requereix molt poc manteniment i és de fàcil reparació. Resistent a l’alta humitat permanent, a la humitat freàtica, al rentat a alta pressió, al vapor i a un rang de temperatures d’entre -30 i +80 °C.

En resum, per les seves grans prestacions mecàniques, COLORPLUS MORTAR ® és apte per a moltes activitats industrials diferents: les situades en zones amb humitat freàtica, la indústria de les verdures i la transformació, així com tot tipus d’indústries que treballin amb molta humitat o amb aigua abundant.

Paviment Homologable

El sistema COLORPLUS MORTAR ® a més, dóna compliment sanitari i és HOMOLOGABLE a la normativa europea. Consisteix en un recobriment impermeable, rentable i imputrescible, d’altes prestacions mecàniques (a la compressió, la tracció i l’abrasió) i amb un coeficient de dilatació-contracció igual al del formigó.

Protecció per escales i altres elements

COLORPLUS MORTAR® per a escales i altres elements per a una protecció contínua a tota la instal·lació, protegint les zones de trànsit més específiques.

Ajuda a protegir els elements davant humitats i agents químics comuns, facilitant també la neteja, i finalment afegint el factor antilliscant en elements que poden ser de trànsit.