COLORPLUS MORTAR ® és un sistema i una marca registrada de PAVIMENTS KONNIK, S.A.. Pensat i formulat especialment per a la INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA en general, a més, també per a una àmplia VARIETAT D’ACTIVITATS INDUSTRIALS, sobretot les que treballen amb humitats elevades.

Aquest sistema d’altes prestacions mecàniques consisteix en una dispersió de copolímers acrílics, ciments, pigments i additius amb una corba granulomètrica molt acurada a base de sorres de quars.

PROPIETATS DEL COLORPLUS MORTAR®

  • Paviment resistent per indústries amb humitat permanent.
  • Ajustat a la teva necessitat per oferir-te el sistema més adecuat a les teves necessitats.
  • Sempre antilliscant tot i estar mullat, amb restes de grassa o altres productes.
  • Apte per temperatures negatives entre -30ºC i +80ºC.

CARACTERÍSTIQUES DEL COLORPLUS MORTAR®

Sense juntes i continu (únicament es respectaran les juntes que requereixi el paviment de formigó de suport).

A més, és sempre antilliscant, encara que estigui totalment mullat i amb restes de greixos, sang o detergents.

Tampoc no és porós, té propietats impermeables i transpirables, de manera què és molt segur des del punt de vista de l’adherència.

Sobre paviments nous, vells, molls o secs i sobre formigó de pocs dies. Requereix molt poc manteniment i és de fàcil reparació. Resistent a l’alta humitat permanent, a la humitat freàtica, al rentat a alta pressió, al vapor i a un rang de temperatures d’entre -30 i +80 °C.

Per les seves grans prestacions mecàniques, COLORPLUS MORTAR ® és apte per a moltes activitats industrials diferents: les situades en zones amb humitat freàtica, la indústria de les verdures i la transformació, així com tot tipus d’indústries que treballin amb molta humitat o amb aigua abundant.

HOMOLOGABLE

El sistema COLORPLUS MORTAR ® dóna compliment sanitari i és HOMOLOGABLE a la normativa europea. Consisteix en un recobriment impermeable, rentable i imputrescible, d’altes prestacions mecàniques (a la compressió, la tracció i l’abrasió) i amb un coeficient de dilatació-contracció igual al del formigó.