Paviment industrial per cualsevol activitat industrial. El formigó fratassat és un sistema versàtil que pot ser utilitzat en múltiples activitats industrials, amb gran durabilitat i manteniment senzill.

  • Per construccions noves: per indústries amb humitat permanent
  • Per paviments existents: recrescuts per paviments antics i deteriorats
  • Diferents acabats: remolinat fi, semifí, escombrada, amb resines epoxi o brillant amb silicat de liti
  • Resisten per a l’indústria: resisteix impactes, tràfic rodat intens, abocaments…

El paviment de formigó fratassat és el sistema tradicional més comú per a una gran varietat d’activitats industrials.

A més, gràcies a les seves propietats pot suportar les tasques més utilitzats en les indústries: trànsit rodat, diferents tipus de càrregues, arrossegaments, impactes, etc. El fàcil manteniment, la seva resistència i rendiment, ho fa perfecte per a la majoria de indústries generals.

Característiques del formigó fratassat

  • Acabat amb alta planimetria
  • Resistent a altes càrregues
  • Acabats especials per a tràfic intens com logístiques
  • Acabat càmeres a temperatures negatives reforçades al màxim per a altres temperatures negatives i fort càrrega de prestatgeria

Acabats

El formigó es pot reforçar amb fibres d’acer o armats amb malles tradicionals.

El tractament superficial monolític millora el acabat de la capa de rodadura afegint quars i corindó, que poden ser colorits.

Per ajustar el paviment a les necessitats de la teva indústria, cuidem tots els detalls relatius a la distribució de esforços, una bona planimetria general.

Recrescuts per antics paviments.