La pintura anticorrosiva o protecció anticorrosiva és una base o primera capa d’imprimació que s’ha d’aplicar en cossos d’acer i altres metalls.

Característiques de la pintura anticorrosiva

La seva funció principal és protegir l’acer i altres metalls com el ferro. Per aquest motiu, no només s’adhereix a la superfície, sinó que busca reaccionar químicament amb la superfície metàl·lica amb la qual pren contacte per modificar-la i competir químicament.

  • Protecció eficaç de tot tipus d’estructures de metall amb una protecció duradora, tant interior com exterior.
  • Protecció contra elements contra l’atmòsfera, humitat o aigua.
  • Acabat decoratiu amb gran varietat de colors de la carta RAL.
  • ISO 12944: protecció d’estructures d’acer davant la corrosió mitjançant sistemes de les pintures protectores.

Amb els avenços de la bioquímica, la pintura esmentada és cada vegada més sofisticada, de millor qualitat, amb un assecat més ràpid. Així mateix, és capaç d’actuar sobre una major quantitat i varietat de metalls, així com en general un procés de pintat anticorrosiu més fiable i fàcil dels components d’acer.

Avantatges de la protecció anticorrosiva

Totes les estructures metàl·liques, o diferents metalls, s’han de protegir de l’atmosfera. Això inclou els metalls que estan en contacte constant amb l’aigua, o no necessàriament tan exposats, però encara s’han de protegir.

A més, els sistemes anticorrosius també permeten allargar la vida útil de les instal·lacions i equips com tancs, dipòsits, estructures, rack de canonades, i més en tres.

Així, la Norma ISO 12944 de Pintures i vernissos, protecció de estructures d’acer davant a la corrosió mitjançant sistemes de pintures protectores.

De la mateixa manera, també inclou requisits per a la preparació de les superfícies, i la selecció de les pintures amb els criteris adequats.

L’aplicació d’aquestes pintures es fa en tota mena de bigues, baranes, reixes, i qualsevol metall que pugui ser afectat per agents externs, com ara aigua, humitat o l’atmosfera.