MONILE® és un paviment industrial que està especialment concebut per a indústries alimentàries. Està especialment formulat per a terres que estan constantment amb aigua.

Sectors on més es fa servir MONILE®

 • Llotges i indústries de peix
 • Cerveseries
 • Càmeres de salaó
 • Sales d’especejament
 • Escorxadors
 • Fàbriques d’embotits
 • I altres indústries amb humitat constant

Propietats

Al mateix temps, MONILE® és antilliscant, transpirable, impermeable i resisteix a àcids i bases que se solen utilitzar en la indústria de l’alimentació.

Amb les seves propietats mecàniques molt elevades i sense contenir cap mena de toxicitat, fa que sigui el revestiment preferit en un gran nombre d’indústries.

Més en detall, MONILE® resisteix la majoria d’agents químics que solen ser utilitzats en les indústries alimentàries, especialment: àcid acètic, àcid cítric, àcid clorhídric i àcid nítric en concentracions inferiors al 10 %. A més, els sucres, la sang, l’orina, la salmorra, olis i greixos no afecten MONILE® .

Higiene i seguretat

MONILE® permet complir totes les condicions de seguretat i higièniques que són exigides a les indústries alimentàries.

Per a un acabat fàcil de netejar i evitar racons on es pugui acumular la brutícia, els angles són arrodonits per mitjà de talotxes especials.

Avantatges del MONILE®

Com a resum, els avantatges principals del MONILE® són:

 • Sòl higiènic
 • Antideslització fins i tot amb humitat o taques
 • Resistència mecànica elevada
 • No és tòxic (sense dissolvents ni és inflamable).

Monile és una marca registrada de RPM Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH, que són filials de RPM INC. USA