Paviments per aparcaments resistents i interiors. Amb diferents acabats, senyalització i antilliscant segons necessitat.

Els paviments per aparcaments amb acabat continu i llis, s’adapten al paviment per un tràfic rodat intens, amb antilliscant segons necessitat. Disponibles tots els colors de la nostra carta ral, per poder separar zones, destacar les senyalitzacions i tenir un acabat més decoratiu.

Els nostres paviments són resistents, antilliscants, i resisteixen l’abrasió. A més, són de fàcil manteniment i neteja per facilitar que pugui durar molt temps en bon estat.

Senyalització d’aparcaments

La senyalització en un aparcament és una part important per distribuïr les plaçes correctament, senyalitzar les direccions, han de ser perfectament visibles i ben acabades per obtenir el millor resultat. Ens encarreguem de senyalitzar:

 • Pasos peatonals
 • Places d’aparcament
 • Línies
 • Símbols
 • Fletxes
 • Números
 • Senyals
 • Nivells
Imatge d'un paviment per aparcaments realitzat per Paviments Konnik

Colors personalizats de la carta ral, tot i que sempre es recomana que siguin brillants i destacats.

Rampes antilliscants

Aplicació de rampes antilliscants amb diferents acabats segons la necessitat:

 • Acabat amb sistema carborundum
 • Sistema slurry
 • Acabats antilliscants transitables en 1 hora.

Tipus d’acabats:

 • Antilliscants
 • Impermeables
 • Netejables
 • Antipols
Imatge d'un paviment per aparcaments realitzat per Paviments Konnik

Reparació de paviments per aparcaments

Oferim solucions per pavimentar sobre suports deteriorats, que abarateix el cost de l’obra a causa de l’estalvi generat en evitar haver de demolir el suport anterior. Això simplifica tot el procés i aconsegueix els mateixos resultats: un paviment nou, resistent, amb una alta planimetria, i un acabat nou.

Per als acabats del paviment propers a portes i elements fixos que necessitin tenir la mateixa alçada del paviment anterior, fem un repicat a la zona per poder finalitzar el paviment a l’alçada requerida, deixant així el terra completament continu i arribant a l’element a l’alçada necessària.

Pintat de l’entorn de l’aparcament

A més, oferim la possibilitat d’encarregar-nos també de la pintura de l’entorn. Això inclou elements com columnes, parets, sostres, elements metàl·lics o qualsevol altra estructura.

D’aquesta manera, ens encarreguem de tot l’aparcament, per a un acabat homogeni i sense variacions de colors entre el terra i la resta d’estructures.

A més, elements com les parets o columnes, poden ser utilitzades per fer la senyalització de les places d’aparcament, aparcaments especials per a discapacitats, fletxes de direcció dels carrils, o qualsevol altra senyalització personalitzada que es pugui necessitar.