Paviments continus per a l’indústria en general, englobant sectors com l’indústria logística, aparcaments, magatzems i altres.