Paviments per l’indústria càrnica

El COLORPLUS MORTAR és un sistema per a paviments per l’indústria càrnica que compleix totes les seves necessitats.

És un sòl industrial especialment concebut per a les indústries alimentàries i més particularment per a les que tenen sòls contínuament amb aigua: fàbriques d’embotits, escorxadors, sales d’especejament, cambres de salaó, fred, llotges i indústries de peix, conserveres, cerveseries, i qualsevol zona de treball amb humitat constant.

COLORPLUS MORTAR es compon d’una dispersió de copolímers acrílics, un lligant hidràulic modificat i pigmentat, i quars de granulometria optimitzada .

El paviment COLORPLUS MORTAR és antiderrapant, impermeable, transpirable, resisteix els àcids i les bases normalment utilitzades en la indústria alimentària, així com als olis, greixos, agents ocidants, detergents, etc. .

Les seves propietats mecàniques extremadament elevades i la total absència de toxicitat ho fan el revestiment preferit per a un gran nombre d’indústries de trànsit intens.

Higiene i seguretat dels paviments per l’indústria càrnica

El sistema COLORPLUS MORTAR permet complir totes les condicions higièniques i de seguretat exigides a les indústries alimentàries. Tots els angles són arrodonits per mitjà de talotxes especials de fàcil realització, i permetent després la neteja d’arestes, canals, solcs, etc.

El COLORPLUS MORTAR és essencialment antilliscant, inclòs en les condicions més extremes, tals com bassals de sang, de grassa o d’olis, i sobre tot quan està constantment moll.

Propietats Físiques del COLORPLUS MORTAR

 • Resistència a la comprensió : > 70 N/mm2
 • Resistència a la tracció : > 7 N/mm2
 • Coeficient de dilatació : 1 . 10(-6) mm. Estabilitat a la temperatura: -60ºC a + 120ºC
 • Resitència a la flexió : > 20 N/mm2
 • Resistència a l’abrasió : 4,6 cm3 / 50 cm2

Propietats Químiques

El COLORPLUS MORTAR resisteix molt bé la majoria dels agents químics utilitzats normalment a les indústries alimentàries, i en particular als àcids, clorhídric, nítric, acèitic i cítric en concentracions inferiors al 10%.
Les bases com ara la sosa i la potassa càustica, no afecten al COLORPLUS MORTAR tret que estiguin en solució molt concentrada.
La sang, l’orina , els sucres, la salmorra, els olis i els greixos no afecten alCOLORPLUS MORTAR.

Aplicació

L’aplicació s’efectua únicament per aplicadors especialitzats després d’haver estat preparats degudament.
En funció de l’aplicació de l’obra, el rendiment d’aplicació del  COLORPLUS MORTAR és de 50 a 120 m2 al dia. El gruix normal és de 10 mm. i el seu pes és de 27 kg/m2.

Neteja

Utilitzar detergents alcalins en combinació amb vapor o aigua calenta a pressió.

Avantatge del COLORPLUS MORTAR

 • Elevada resistència natural antilliscant.
 • Higiènic.
 • Resistenica mecànica molt elevada.
 • No és tòxic, no presenta dissolvents, no és inflamable .
 • Excel·lent historial de llarga durada en ús al llarg de 40 anys.
 • A la unitat monile tot està predosificat i preenvasat de manera que s’evitin els errors en obra: la barreja tindrà sempre exactament la mateixa composició.

Paviment agroalimentari i paviments continus per a cambres de refrigeració especial per a zones de trànsit intens.
Característiques principals per tenir un sòl agroalimentari: paviment antilliscant, paviment imputrescible i paviment rentable.

Paviments líders per l’indústria càrnica

Aquest sistema és Líder en Paviments continus per a la Indústria Càrnica per la seva gran duresa, resistència a la humitat tant freàtica com a superficial. Marca registrada de Paviments Konnik S.A

Reparació de càmeres de congelació

Podem reparar igualment juntes i pegats, sense necessitat de parada de fred, aconseguint a més una utilització màxima a les poques hores.