Els paviments cautxú KNK CAUCHO FLEX són paviments de seguretat, especial per a parcs infantils i àrees de jocs, que serveix per protegir i esmorteir caigudes.

Consta de dues capes amb diferents funcionalitats.

Capa de base amortidora

Aquesta capa inferior proporciona l’absorció d’impactes amb un gruix variable segons l’alçada de caiguda dels jocs (HIC).

La capa base amortidora està composta al 100% de cautxú reciclat que prové de materials d’altres indústries com l’automoció, seguint els estàndards UNE EN ISO 9001. Consta de grans d’entre 2 i 6 mm, ajuntat amb resina de poliuretà monocomponent de producció europea.

Capa d’acabat

La capa d’acabat dels paviments de cautxú es col·loca damunt de la capa de base amortidora, per protegir-la i oferir resistències a desgasts. A més, serveix per poder tenir un acabat més decoratiu amb diferents colors i formes, que alhora poden servir per delimitar espais.

Aquesta capa està composta per EPDM fabricat en plantes europees. És un elastòmetre que es caracteritza per la seva elasticitat, resistència i funció antilliscant. S’utilitza a pistes esportives, parcs infantils, àrees de jocs i altres. Conté grans entre 1 i 4 mm, formant capes que solen estar en 1 cm de gruix.

Característiques dels paviments de cautxú

  • Resistent: aquest paviment està preparat per ser resistent a exteriors i interiors. Per les seves propietats, és resistent a l’ús intensiu i al desgast que sol anar associat a zones de jocs. igual o superior a 0,6 m.
  • Antilliscant: és antilliscant tant estant sec com humit, per evitar caigudes i relliscades.
  • Drenant: evita l’estancament d’aigua o líquids, a més d’evitar l’acumulació de pols.
  • Fàcil manteniment: el manteniment d’aquests paviments és mínim. Es pot rentar amb aigua i es repara fàcilment.
  • Dissenys decoratius: gràcies a la capa d’acabat, es poden aconseguir dissenys amb qualsevol color i forma, per aconseguir delimitar zones, fer decoracions o colors cridaners.