Paviments continus per a l’indústria logística, aparcaments i altres indústries en general pensats per suportar un gran trànsit de transport rodat. És un sòl continu, sense juntes, que aporta molts avantatges al sector amb sistemes especialitzats.

Principals característiques

  • Fa que el trànsit sigui suau, evitant el desgast dels traspals, i alhora evita provocar problemes amb el contingut que es transporta.
  • Més resistent que altres tipus de paviments, fent que el desgast sigui menor, allargant la vida útil.
  • Manteniment ràpid i sense aturar la producció, gràcies a l’assecat ràpid, que permet transitar-lo en menys de 1 hora.
  • Facilita la neteja per mantenir els entorns nets de manera més fàcil i eficaç.

Paviments per a l’indústria logística

Apliquem paviments amb alta planimetria, amb una gran resistència per a transport rodat. Pensat per a un alt moviment de traspals elèctrics, apiladors i trilaterals.

Oferim diferents sistemes per adaptar-nos a les necessitats de la teva activitat industrial, amb diferents nivells antilliscants. Els nostres sistemes són fàcils de netejar i mantenir, per fer-ho durador.

Reparació de paviments per a l’indústria logística

Reparem tota mena de forats, esquerdes i fissures, sense aturar la producció i transitable a l’instant (en menys d’1 hora). A més, és una reparació sense pols, cosa que evita haver de dedicar un temps extra a la preparació de la zona.

Eliminem els salts i esglaons de les juntes o esquerdes, per evitar un desgast d’equipament com les rodes de carretons o traspalets.

Pintura industrial i senyalització

La pintura industrial serveix per tenir un acabat que pot servir per distribuir espais, marcar zones i altres utilitats. És un acabat del paviment de la indústria logística, que té grans propietats i també pot ser antilliscant segons la necessitat.

A més, ens encarreguem de tota la senyalització de carrils, senyals, passos de vianants, o qualsevol altre símbol que necessitis.

Ambdues aplicacions tenen una gran varietat de colors de la Carta RAL, per a un acabat decoratiu i personalitzat de les superfícies.